Met een massief passiefhuis kiest u voor het milieu, uw comfort én uw portefeuille

We kunnen er niet langer om heen, onze aarde warmt op. In navolging van Kyoto neemt België maatregelen om de emissie van broeikasgassen drastisch te verminderen. In het bijzonder van CO2. Willen we ervoor zorgen dat wijzelf en onze kinderen niet geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatsveranderingen, dan moeten we vandaag kiezen voor de meest groene oplossingen. Voor groen leven én groen wonen.

Investeren in een energiezuinige woning

Energieverbruik per economische sector in 2009

Energieverbruik Per Sector

Energieverbruik voor het verwarmen van woningen heeft immers een groot aandeel in de CO2-emissie. Door te investeren in een groene, energiezuinige woning helpt u trouwens niet alleen ons milieu te redden. U bespaart meteen tot 75% op uw energiefactuur, wat goed is voor uw portefeuille.

Massief passiefhuis

Stenen

U hoeft niet in te boeten op uw wooncomfort. Als producent van keramische binnenmuurstenen en gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers ontwikkelde Wienerberger het ‘massief passiefhuis’.

Het massief passiefhuis biedt u alle energiezuinige voordelen van het passiefhuisconcept en het comfort en de duurzaamheid van het bouwen met baksteen en kleidakpannen. In ons klimaat is dit de meest betaalbare en comfortabele groene woning, op maat van onze Belgische bouwtraditie waarin we kiezen voor woningen met een lange levensduur.

Een logische keuze

Wie kiest voor groen wonen, kiest voor energiezuinige huizen. Hieronder vindt u 3 types groene woningen waardoor u het energieverbruik en de bijhorende CO2- emissie kunt beperken.

Groen = EPB-woning

Groen

 EPB (waarden Vlaanderen) 
Netto-energiegebruik voor ruimteverwarming 
≤ 70 kWh/m² per jaar
≤ K40 
≤ E60  
 

De klassieke oplossing is de EPB-woning, deze beantwoordt aan de huidige minimale wettelijke vereisten die opgelegd worden via de EPB-regelgeving. 

Groener = Lage-energiewoning ≈ BEN

Groen   Lage-energie
Netto-energieverbruik voor ruimteverwarming en -koeling
≤ 30 kWh/m² per jaar
≤ K25 (richtwaarde)
≤ E40 (richtwaarde) 
 

Zuiniger en slimmer is de lage-energiewoning. Dankzij een nog betere isolatie zijn de energiefacturen lager dan bij een EPB-woning. Het terugverdieneffect van deze extra investering is bovendien kort.

 

Groen   BEN 2014
Netto-energieverbruik voor ruimteverwarming
≤ 70 kWh/m² per jaar
≤ K40
≤ E30
 

Groenst = Passiefhuis

 

Groen   Passief
Netto-energieverbruik voor ruimteverwarming en -koeling
≤ 15 kWh/m² per jaar
≤ K15 (richtwaarde)
 

U wilt nog verder gaan? Kies dan voor de meest energiezuinige manier van wonen: een passiefhuis. De sleutelwoorden zijn hier: een doorgedreven isolatie en uitstekende luchtdichtheid.

 

Groen wonen is massief bouwen

Voor elk van deze woningen kunt u blijven genieten van comfort en duurzaamheid door ‘massief’ te bouwen. Dus met keramische binnenmuurstenen, gevelstenen en kleidakpannen. De ruwbouwconstructie voor de 3 types woningen blijft grotendeels gelijk. Het verschil zit in de dikte van de isolatie. Dit betekent dat u met dezelfde vertrouwde, traditionele bouwmethode kiest welke woning u bouwt. Een dikkere isolatie zorgt slechts voor een relatief kleine meerkost. Waarom dan niet meteen kiezen voor het beste? Voor een ‘massief passiefhuis’?

 

Strengere normen in de toekomst?

Het besef groeit bij onze politici dat we in de woningbouw nooit de Kyotonorm halen als we niet investeren in energiezuinige woningen.
Sinds 1 januari 2012 werd de Vlaamse EPB-regelgeving verstrengd naar een verplicht energiepeil van E70 i.p.v. E80. De opgelegde normen zullen zelfs nóg strenger worden. De tendens in Vlaanderen is: sinds 2006 E100, in 2010 E80, in 2012 E70, in 2014 E60 en in 2016 E50. Volgens een Europese richtlijn moeten nieuwe gebouwen in Europa na 2020 bijnaenergieneutrale woningen zijn. Er liggen reeds voorstellen op tafel voor de gewestelijke invulling van het begrip "bijna energieneutrale woning". In Vlaanderen zal de isolatiegraad en luchtdichting minder doorgedreven zijn als bij een passief woning. In Wallonië en Brussel wordt eenzelfde isolatiegraad en netto-energiebehoefte als bij een passiefhuis vooropgesteld. Meer info:  http://www.deduurzamewijk.be/nl/de-8-pijlers/energiezuinig/wettelijk-kader 
In Wallonië staat de volgende evolutie op de politieke agenda: in 2014 lage-energiewoningen, reeds in 2017 passiefhuizen en vanaf 2015 zeer lage-energiewoningen voor renovaties.

Duurzamewoningstypes