Massief passiefschool te Wuustwezel

Locatie: Wuustwezel
Architect: ArchitectuurGroep Oosthoven (AGO) bvba
Studiebureau: Atelier Ir. J. Blockx bvba - DWE bvba - Greesa bvba
Aannemer: vanhout.pro n.v., Turnhout
Gebruikte materialen: Porotherm Thermobrick 15 290x140x190 mm

Het project omvat een nieuwbouw voor de Vrije Basisschool Sterbos ter vervanging van de het huidige tot op de draad versleten schoolgebouw. De basisschool Sterbos is een echte 'gemeenschapsschool' met een sterke wisselwerking tussen wat leeft op school en de ruimere gemeenschap. Voor de school en haar achterban is de keuze voor duurzaam bouwen een bewuste keuze, of zelfs een noodzaak: de consumptie van de huidige generatie mag de behoeften van volgende generaties niet in gevaar brengen.

De inplanting van de nieuwbouw situeert zich aansluitend bij de te renoveren kleuterschool en bij de nieuw op te richten turnzaal. Het ontwerp houdt rekening met passieve en actieve (zon)energie, , doorgedreven isolatie van Recticel Insulation, materiaalkeuze (energiezuinige productie, hernieuwbaar of herbruikbaar, niet-toxisch) en de uitstekende thermische eigenschappen van de Porotherm Thermobrick 15. Ook voor toekomstig gebruik worden nu al belangrijke overwegingen genomen: energiezuinige toestellen, duurzaam onderhoud (vb keuze voor ecologische reinigingsmiddelen, verven, etc.) en de integratie van regenwaterrecyclage.

Duurzaamheid betekent meer dan milieubewustzijn: het heeft ook een sociale en economische dimensie. Door de energiekosten te drukken komen er meer middelen vrij voor pedagogisch werk. Door passief te bouwen kan de school een voorbeeldfunctie uitoefenen naar de kinderen, hun ouders en de omgeving toe. Het bouwproject wordt zo een ruimer pedagogisch project én een maatschappelijk project. De school is al actief bezig met milieueducatie: dikke truiendag, fruitdag, drinkbussen ipv wegwerpverpakkingen, brooddozen, batterij- en inktpatronen inzamelingen, papierslagen enz.

De nieuwe Massief Passief school Sterbos (vrije basisschool) die nu gebouwd wordt bestaat uit:

  • 8 klassen
  • enkele kleinere lokalen (CLB, taakklas, schoolgeneesheer)
  • computerlokalen
  • bergruimte
  • sanitair

Meer referenties